Trang chủ » Quản lý văn bản

Tên / Số / ký hiệu : Số: 36 - KH/THPT HB
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017)

Ngày ban hành 21/08/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban THPT
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn bản trường
Tải về máy Đã xem : 413 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
       Số: 36 - KH/THPT HB
 
CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
 

Hoành Bồ, ngày 21 tháng 8 năm 2017
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI
“TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”
(1970 – 2017)
          1. MỤC ĐÍCH:
          - Tìm hiểu bề dày thành tích nhà trường đã đạt được từ khi xây dựng (1970) cho tới nay (2017).
          - Giúp học sinh tìm hiểu truyền thống 47 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, từ đó thêm yêu mến và qu  yết tâm tu dưỡng, rèn luyện trong thời gian được là học sinh trường THPT Hoành Bồ.
          2. YÊU CẦU:
          - Đối tượng tham gia: 100% học sinh nhà trường tham gia.
          3. THỜI GIAN:
          - Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 21/8 – 1/9/2017.
          - Thời gian công bố kết quả + trao giải : thứ 2, 11/9/2017.
          4. THỂ LỆ CUỘC THI:
          4.1. Nội dung
          - Tìm hiểu truyền thống 47 năm xây dựng và phát triển nhà trường .
          - Danh sách các cựu học sinh thành đạt qua các thế hệ
               (Họ và tên, khóa học, vị trí công tác hiện tại,...)
          - Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, giáo viên có nhiều thành tích,...
          - Tìm hiểu thành tích nhà trường trong 5 năm học gần đây:
                 + Số liệu về xếp loại 2 mặt giáo dục
                 + Số liệu đỗ tốt nghiệp trong các kỳ thi TN & THPT Quốc gia.
                 +  Số liệu học sinh đỗ vào các trường CĐ – ĐH, danh sách học sinh đạt điểm cao, số điểm cụ thể của từng bộ môn...
               +  Số liệu học sinh đạt giải HSG cấp Tỉnh, học sinh giỏi cấp cơ sở, danh sách học sinh đạt điểm cao, số điểm cụ thể của từng bộ môn...
               + Học sinh đạt giải trong các cuộc thi nghiên cứu KH – KT; vận dụng kiến thức liên môn; thi văn nghệ; thi TDTT; thi TT ATGT, HIV/AIDS, Sức khỏe sinh sản vị thành niên,...)
          4.2. Hình thức
          - Viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, không quá 10 trang kể cả hình ảnh.
          - Bìa bài viết ghi rõ tên cuộc thi, họ và tên người tham gia, lớp theo mẫu đính kèm.
          - Cuối bài thi ghi rõ tác giả kèm chữ kí.
          5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
          - 01 giải Đặc biệt : 500.000đ;
          - 01 giải Nhất:  200.000đ;
          - 02 giải Nhì, mỗi giải:  100.000đ;
          - 03 giải Ba, mỗi giải: 70.000đ;
          - 04 giải Khuyến khích, mỗi giải: 50.000đ.
          6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          6.1. Ban giám khảo
          - Trưởng ban: Cô Đặng Thị Hiền – BT Đảng bộ - Hiệu trưởng.
          - Các ủy viên: + Cô Lê Thị Kim Thu – Phó Hiệu trưởng
                                  + Cô Trần Thị Khanh – Phó Hiệu trưởng
                                  + Cô Phạm Lệ Quỳnh Trang - BTĐT
                                  + Cô Bùi Thị Thu Huyền – Tổ trưởng CM tổ Văn.
           6.2. Giáo viên tổ Ngữ văn:
          -  Giới thiệu trang web của nhà trường: thpthoanhbo.edu.vn để học sinh có thêm tư liệu để viết bài.
          - Hướng dẫn học sinh lớp mình được phân công giảng dạy viết bài tìm hiểu, thu và chấm bài các lớp mình phụ trách, nộp kết quả chấm và toàn bộ bài thi về văn phòng Đoàn chậm nhất vào 10h sáng ngày 04/9/2017 (Đồng chí Lê Thanh Huệ).
          6.2. Giáo viên chủ nhiệm:
          - Triển khai, đôn đốc, hướng dẫn học sinh lớp mình thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
          - Đăng kí và đưa HS thăm quan phòng truyển thống nhà trường trong thời gian diễn ra cuộc thi (Đặc biệt là HS lớp 10).
          - Giới thiệu trang web của nhà trường: thpthoanhbo.edu.vn để học sinh có thêm tư liệu để viết bài.
          6.3. BCH Đoàn trường
          - Thông tin cuộc thi trên loa phát thanh đoàn trường, trên bảng tin “Khi tôi 18”.
          Trên đây là kế hoạc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về truyền thống 47 năm xây dựng và phát triển của trường THPT Hoành Bồ. Đề nghị các đồng chí giáo viên và học sinh nhà trường , các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
-          Hiệu trưởng (b/c);
-          CB – GV – NV – HS (t/h);
-         Lưu VT;
KT. HIỆU TRƯỞNG
Phó hiệu trưởng
(đã ký)
 
 
 
Trần Thị Khanh
 
 
 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3