Trang chủ » Lịch công tác

KẾ HOẠCH TUẦN 1 (từ 10/8 - 16/8)

TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ  
     
                                               KẾ HOẠCH  TUẦN 1 (từ 10/8 - 16/8)    
I/Kế hoạch:
 
  Ngày,
tháng
                        Nội dung công việc  
Thứ 2
 ( 10/8)
- Chào cở triển khai kế hoạch đầu năm và tuần 1
- Họp thống nhất việc phát hành tập san: Đ/C Hiền, Vân; Họp ban quản trị trang WEB: Đ/C Hiền, Đức, Bình, Giang, Huyền
- Họp HĐND Huyện tại Hội trường UBND huyện: Đ/C Khanh.
- Họp GV dạy nghề từ 14h00’ tại phòng giao ban: Đ/c Khanh)
- Ôn thi lại cho học sinh lớp 10,11 cũ: Đ/c Đức, Vân.
 
Thứ 3
 (11/8)
- Ôn thi lại cho học sinh lớp 10,11 cũ: Đ/c Đức, Vân.
- Hội ý BGH từ 14h00’
 
Thứ 4
(12/8)
- Sáng: Tập huấn sử dụng Bảng tương tác cho TTCM tại phòng 22 (Đ/C Đức, Giang).
             BGH: Triển khai kế hoạch công tác NCKHKT
- Chiều từ 14h00: Tổ chức cho HS Khối10 & 11 Năm học 2014- 2015 thi lại theo kế hoạch (Đ/C Khanh XD kế hoạch, QĐ, bố trí GV coi…)
 
Thứ 5
 (13/8)
- Toàn thể CB, GV, NV học chính trị tại TTCT Hoành Bồ từ 7h30’: Đ/C Khanh phụ trách.
Thứ 6
 (14/8)
Đ/C Huyền học chuyên môn tại THPT Văn Lang  
Thứ 7
( 15/8)
- Giao ban BGH từ 8h00  
 
II/Thông báo
1/ Công tác Quản lý:
- Phân công trực BGH năm học 2015 - 2016:
-Tổ chức thực hiện thời khoá biểu năm học 2015 - 2016 với tất cả các khối lớp.
-BGH, ĐTN, GVCN ổn định nề nếp đầu năm học. GVCN kiểm tra và báo cáo sĩ số về BGH hàng ngày trong tuần 1. Lớp 12, 11 nộp danh sách HS về Đ/C Thu sáng thứ 3.
-GVCN lớp 10 đối chiếu danh sách học sinh với HT sau tiết chào cờ.
2/ Tổ chuyên môn:
- TTCM phân công GV dạy thay để tham gia tập huấn sử dụng bảng tương tác..
- GVBM  hướng dẫn HS ôn tập để chuẩn bị cho KT khảo sát đầu năm.
3/ GVCN, GVBM:
- Thực hiện giảng dạy theo kế hoạch năm học 2015 - 2016. GVBM lên lớp đúng giờ; GVCN có mặt 15’ đầu giờ đủ các ngày trong tuần để ổn định nề nếp.
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh thực hiện kế hoạch  “ Tuần lễ sinh hoạt đầu năm học”.
- Đảm bảo duy trì tốt nề nếp. GVCN khối 12&11 thông báo cho HS tham gia ôn tập và thi lại theo kế hoạch.
- Nhận kế hoạch lao động của Ban lao động và thực hiện theo đúng kế hoạch được phân công (Yêu cầu GVCN có mặt trong khi HS Lao động để đảm bảo An toàn cho học sinh).
 
                                                                                          BGH
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3