Trang chủ » Lịch công tác

KẾ HOẠCH TUẦN 2 (từ 17/8 - 22/8)

TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ  
     
                                               KẾ HOẠCH  TUẦN 2 (từ 17/8 - 22/8)    
I/Kế hoạch:
 
  Ngày,
Tháng
                        Nội dung công việc  
Thứ 2
 ( 17/8)
- Chào cờ  triển khai kế hoạch tuần 2. Phát động viết bài về mái trường thân yêu.
- Họp tại Huyện ủy từ 8h00’: Đ/C Tuân; Họp xét lên lớp sau thi lại từ 13h30’ tại phòng giao ban: BGH, TKHĐ, GVCN lớp có HS thi lại.
- Họp BGH mở rộng từ 15h00’ tại phòng giao ban.
 
Thứ 3
 (18/8)
- Dự lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập CAND; Đ/C Hiền.
- Họp tổ văn phòng: Từ 9h30’ (Đ/C Ngô Hiền trực bảo vệ).
 
Thứ 4
(19/8)
- Đ/C Q. Hương tập hấn tại công ty than Hòn Gai (19/8-20/8).  
Thứ 5
 (20/8)
- Đ/C Bình tập huần chuyên môn tại THPT chuyên Hạ Long từ 8h00’ (20/8-21/8).
- .Họp HĐTS từ 15h00’ tại phòng giao ban.
Thứ 6
 (21/8)
   
Thứ 7
( 22/8)
- Giao ban BGH từ 8h00  
 
II/Thông báo
1/ Công tác Quản lý:
- BGH trực ghi đầy đủ diễn biến trong từng buổi học; Tăng cường kiểm tra nề nếp dạy và học.
- BGH và Bảo vệ trực tiếp giao nhận CSVC phòng học với GVCN và lớp trưởng;
- Kiểm tra việc đăng kí xếp xe của các lớp vào 15’ đầu giờ thứ 3: Đ/C Khanh, bảo vệ, Hoạt, Hoàng, lớp trưởng các lớp. (b/c HT ngay sau khi kiểm tra).
- Triển khai việc NC KH-KT; vận dụng kiến thức liên môn - dạy học tích hợp: Đ/C Khanh, Thu.
- Lao động vệ sinh trường, lớp, xung quanh trường: Đ/C Khanh. (Yêu cầu GVCN có mặt trong khi HS Lao động để đảm bảo An toàn cho học sinh).
2/ Tổ chuyên môn:
- TTCM nộp danh sách và kế hoạch cụ thể ôn HSG (Lớp 12, 11, 10) về Đ/C Thu  - 19/8/2015.
- Tổ Lý-TD tiếp tục phân công dạy thay môn thể dục đến hết tháng 8/2015.
3/ GVCN, GVBM:
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh thực hiện kế hoạch  “ Tuần lễ sinh hoạt đầu năm học”.
- Ổn định và duy trì tốt nề nếp học tập của học sinh. Chú ý trang phục, nội quy nhà trường.
 
                                                                                                     BGH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÁO CÁO CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ HỘI TRƯỜNG VÀ PHÒNG TRUYỀN THỐNG
- Để hoàn thiện việc thiết kế phòng truyền thống, yêu cầu các Đ/C được phân công nhiệm vụ b/c HT về phần việc được phân công vào thứ 2 – 17/8.
- Chuẩn bị kỉ yếu chào mừng thành lập trường, đề nghị Mỗi tổ chức (CĐ; ĐTN, tổ CM, tổ VP) viết 1 -2 bài về tổ chức của mình có ảnh kèm theo bài gửi về HT châm nhất qua mail ngày 24/8/2015. Riêng Chi bộ giao Đ/C Huyền viết.
- Đ/C Khanh , Thu xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong mỗi tiểu ban chuẩn bị hôi trường, Báo cáo HT vào thứ 3 – 18/8.
- Đ/C Vân, Kim Anh, Q.Trang; Báo cáo về danh sách học sinh thành đạt thứ 2 – 17/8
 
                                                                                          
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3