Trang chủ » Lịch công tác

KẾ HOẠCH TUẦN 3 (từ 24/8 - 29/8)

TR ƯỜNG THPT HOÀNH BỒ  
     
                                               KẾ HOẠCH  TUẦN 3 (từ 24/8 - 29/8)    
I/Kế hoạch:
 
  Ngày,
Tháng
                        Nội dung công việc  
Thứ 2
 ( 24/8)
- Chào cờ  triển khai kế hoạch  tuần 3.
- Đ/C Mạc Hiền tập huán chuyên môn tại THPT Văn Lang.
- Kí hợp đồng lao đông với bảo vệ, lao công: 15h00’
 
Thứ 3
 (25/8)
- Báo cáo kế hoạch và đề án nhân sự ĐH  Đoàn trường nhiệm kì 2015 - 2016  
Thứ 4
(26/8)
- Dự hội nghị tổng kết năm học tại TT tổ chức HN tỉnh từ 8h00’: Đ/C Hiền, N.Hà (trang phục áo dài)  
Thứ 5
 (27/8)
- Đ/C Khanh, Huyên dự tổng kêt công tác công đoàn tại nhà khách tỉnh ủy cơ sở II (trang phục áo dài).
- Họp GVCN tại phòng chờ giáo viên từ  14h00’
Thứ 6
 (28/8)
   
Thứ 7
( 29/8)
- Giao ban BGH từ 8h00  
 
II/ Thông báo
1/ Công tác Quản lý:
- BGH trực ghi đầy đủ diễn biến trong từng buổi học; Tăng cường kiểm tra nề nếp dạy và học.
- Đ/C Khanh và Bảo vệ trực tiếp giao nhận CSVC phòng học với GVCN và lớp trưởng: Thứ 3 – 25/8.
- Đ/C Khanh báo cáo việc gửi xe của HS vào 14h00’ thứ 2 – 24/8
- Nộp sản phẩm đăng kí dự thi NCKT: Đ/C Lẫy và nhóm NCKH-KT 12A2: 14h00’ ngày 24/8.
- Hoàn thiện việc  lao động vệ sinh trường, lớp, xung quanh trường: Đ/C Khanh. (Yêu cầu GVCN có mặt trong khi HS Lao động để đảm bảo An toàn cho học sinh).
- Đ/C Khanh, Thu báo cáo việc phân công thực hiện các tiểu ban chuẩn bị hội trường: 15h00’ thứ  2 – 24/8;
2/ Tổ chuyên môn:
- Tổ chức họp tổ chuyên môn, BGH dự với tổ Lý-TD; Toán; Hóa-SInh-CN;
- Tổ Lý-TD và môn Sử tiếp tục phân công dạy thay môn thể dục đến hết tháng 8/2015.
3/ GVCN, GVBM:
- Tiếp tục tổ chức cho học sinh thực hiện kế hoạch  “ Tuần lễ sinh hoạt đầu năm học”.
- Ổn định và duy trì tốt nề nếp học tập của học sinh. Chú ý trang phục, nội quy nhà trường.
 
                                                                                                     BGH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3