Trang chủ » Lịch công tác

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2014 – 2015

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2014 – 2015
Thời gian Đối tượng Nội dung
 
 
 
Tháng 9/2014
Văn phòng Các loại hồ sơ, sổ sách, VPP cung cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
GVCN Danh sách lớp, sổ điểm lớp, học bạ đầu cấp
GVBM Kiểm tra sổ đầu bài, dạy thay, tiết trống
Hiệu trưởng Kế hoạch nhà trường, kế hoạch kiểm tra nội bộ, phân công nhiệm vụ của BGH
Giáo  viên                                                                                                                                                                                                                                                                            Kiểm tra cá giáo viên, có ý kiến của học sinh cuối năm học trước
 
 
 
Tháng 10/2014
 Học sinh Thực hiện nội quy, nề nếp đầu năm, các cam kết
Tổ trưởng Kế hoạch, đăng kí đầu năm
Giáo viên Kế hoạch dạy học, kế hoạch ôn ĐH-CĐ, ôn HSG, phụ đạo HS Yếu-Kém, ôn Tốt nghiệp lớp 12….
Nhân viên thiết bị, CNTT  
Phòng thiết bị, phòng thực hành, thí nghiệm, máy chiếu
 Kế toán,
 thủ quỹ
Các khoản thu đầu năm
 
 
 
Tháng 11/2014
 Hiệu trưởng Triển khai nghị quyết Hội nghị cán bộ-viên chức-lao động
Giáo viên Hoạt động sư phạm của giáo viên
Tổ trưởng Triển khai kế hoạch năm học của nhà trường, tổ
ĐTN, CĐ Triển khai các kế hoạch năm học
 Giáo viên  ôn HSG, Yếu-Kém  
Thực hiện kế hoạch ôn HSG, Yếu-Kém
 
Tháng 12/2014
 GVCN  Đánh giá xếp loại hai mặt
 Giáo viên Hoạt động sư phạm của giáo viên
Tổ trưởng  Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
Kế toán  Thực hiện tăng lương, nâng lương trước thời hạn
Văn phòng Hồ sơ, các loại VPP phục vụ kiểm tra học kì I
Kế toán, thủ quỹ Quyết toán năm 2014, dự toán 2015
 
 
 
Tháng 1/2015
 Nhân viên thiết bị, CNTT, Kế toán Thống kê cuối năm, báo cáo tài sản năm 2014
 Giáo viên Dạy thay, nghỉ trong năm, thừa giờ
 Hiệu trưởng, các phó HT Các báo cáo
 Giáo viên Hoạt động sư phạm của giáo viên; Ứng công nghệ thông tin; Thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học.
 
 
 
Tháng 2/2015
Giáo viên Hoạt động sư phạm của giáo viên; Ứng công nghệ thông tin; Thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng dạy học.
Tổ trưởng Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, chuyên đề
Học sinh Việc thực hiện các quy định, nề nếp; Học thêm
Hiệu trưởng Thực hiện ba công khai
Giáo viên Hoạt động sư phạm của giáo viên; Dạy thêm
Tháng 3/2015  Học sinh  Học thêm; An toàn giao thông
Nhân viên y tế Chăm sóc sức khỏe ban đầu; Công tác vệ sinh học đường.
Tháng 4/2015  Văn phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm (nước uống của học sinh)
GVCN 12 Hồ sơ học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp
Tổ trưởng Chấm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm
Tháng 5/2015  Giáo viên  Thực hiện kế hoạch giảng dạy và giáo dục năm học 2014 – 2015, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh
Văn phòng Cơ sở vật chất cho thi tốt nghiệp
 
Tháng 6/2015 Hiệu trưởng Hồ sơ thi đua tập thể, cá nhân
Văn thư, thư viện Lưu trữ hồ sơ, học bạ, chuyển đi, chuyển đến, tiếp công dân
Tháng 7/2015  Hiệu trưởng Công tác tuyển sinh; Đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng
Tháng 8/2015 Tổ  trưởng Bồi dưỡng đội ngũ
Văn phòng Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2015 - 2016
   
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                          Đặng Thị Hiền
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3