Trang chủ » Lịch công tác

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY KỲ I NĂM HỌC 2015-2016

    SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH        
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ        
                          PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY KỲ I NĂM HỌC 2015-2016  
 (Thực hiện từ 01/ 08 / 2015)        
TT Họ và tên GV môn Kiêm nhiệm Lớp giảng dạy Ghi chú
1 Đặng Thị Hiền Sinh Hiệu trưởng HĐ HN khối 10 2
2 Trần Thị Khanh Hóa P.Hiệu trưởng HĐ NGLL 11, 12 4
3 Le Thị Kim Thu Địa P.Hiệu trưởng HN khối 11, 12 4
4 Chu Thị Vân Văn TTCM, CN 12A3 12A1, 3+ Ôn HSG tỉnh 8+7
5 Bùi Thị Thu Huyền Văn CN 10A3 12A7; 10A3,4 12+4
6 Đỗ Thị Phương Thảo Văn  CN 11A3 12A6, 11A3, 4 14+4
7 Nguyễn Thị Thu Hà Văn   12A2, 10A1,2,6 16
8 Đỗ Thanh Hương Văn CN 12A5 12A5; 11A1,7 14+4
9 Tạ Thị Vân Anh Văn CN 12A4 12A4; 11A2,6 14+4
10 Ngô Thị  Hiền Văn   Nghỉ thai sản từ 01/9/2015  
11 Ngô Thị Xanh Văn CN 10A5 10A57; 11A5 13+4
12 Tô Hải Bình Toán TTCM, TKHĐ 12A1,2+ Ôn HSG tỉnh 10+5
13 Phạm Thị Định Toán TPCM,CN 11A2  11A2,7; 10A1 14+4
14 Trần Thị Hải Toán   12A7; 11A1,3+ Ôn HSG tỉnh 15
15  Đào Anh Tuấn Toán   12A5,6; 10A2,5 18
16 Nguyễn Thị Hương Toán   12A3; 10A3,6 13
17 Lường Thị Huyền Mai Toán CN 10A4 12A4; 10A4,7 13+4
18 Phạm Lệ Quỳnh Trang Toán BTĐT 11A6;  HĐ NGLL khối 10 4+12
19 Phạm Thị Thu Trang Toán  Trực SS Sáng  11A4,5 10+5
20 Nguyễn Thị Ngân Thủy     Nghỉ TS từ 10/8/2015  
21 Phạm Văn Đồng KTCN CN 12A6 CN khối 11, 12 18
22 Lê Thị Hương Giang Tin PM1; PCNTT 11A1,2,3,4,5,6 12+6
23 Nguyễn Thị Thu Trang Tin PM2 Tin khối 12 14+3
24 Đào Huy Thắng Tin   Tin khối 10 + 11A7 16
25 Vũ Trọng Đãng Tổ trưởng 11A1,4; 10A1,4,5+HSG Tinh 13+3
26 Phạm Văn Lẫy CN 12A2 12A2,6,7; 11A2,6 12+4
27 NguyễnThị  Mai Huyên CTCĐ; CN 10A7  11A3; 10A2,3,7 11+7
28  Đoàn Thị Thu Hường CN 12A1 12A1,3,4,5; 11A7; Ôn HSG tỉnh 10+4
29 Nguyễn Thị Bích Thảo TB; CN 11A5  11A5 4+2
30 Trần Thế Tấn    10A6; NPT 11A4,5,6,7 3+12
31 Nguyễn Thi Tám GDTC   Thể dục khối 10; 11A6,7 18
32 Nguyễn Thi Oanh GDTC TPCM Thể dục Khối 12; 14
33 Phạm Đình Hoè GDTC-QP   QP khối 12; 11; 10A5,6,7 17
34 Phạm Văn Tuân Hóa  TTCM 12A1,2,3; 10A1,2 + Ôn HSG tỉnh 10+5
35 Đào Viết  Hoạt Hóa   12A4,5,6,7; 11A1,2,3,4,5 16
36 Bùi Thị Tuyến Hóa   11A6,7; 10A3,4,5,6,7 14
37 Vũ Thị Dinh Sinh TPCM,,CN 11A4 11A4,5,6,7; 10A1,2,3,4,5;HSG tỉnh 9+4
38 Dương Tuyết Lan Sinh CN 11A1 12A3,4,5; 11A1,2,3 +NPT 11A1 9+4+3
39 Tô Thị Nam Mai Sinh CN 12A7 12A1,2,6,7; NPT 11A2;HSG T 10+ 4
40 Đồng Thị Ánh Tuyết Sinh    10A5,6,7+ CN 10 +NPT11A3 10+3
41 Nguyễn Thị Thúy Hiền Sử TT Sử Khối 12+ Ôn HSG 10+2+Ôn HSG
42 Vũ Thị Minh Sử CN 11A6 Sử Khối 11; 12A5,6 11+4
43 Lưu Thị Kim Anh TTCM   12A3,5,6,7; 11A4,5,6+ HSG T 10+3
44 Nguyễn Văn Phượng Địa CN11A7 11A1,2,3,7; 10A1,2 12+4
45 Mạc Thị Mai Hiền Địa CN 10A6 12A1,2,4,5; 10A3,4,5,6,7 14+4
46 Nguyễn Thị Vóc GDCD CN10A2 12A3,4,5,6,7; 10A2; Ôn HSG 11+4
47 Phạm Thị Thanh Hoa GDCD   12A 1,2, + Khối 11 + 10A1,3,4,5,6,7 17
48 Nguyễn Minh Đức Anh TTCM 12A1,4; 11A5,7+Ôn HSG 14+3
49 Trần Thị Sâm Anh CN 10A1 12A6,7; 10A1,2+ÔN HSG 14+4
50 Bùi Thị Thu Hà Anh   12A2; 11A1,2,3,6 19
51 Nguyễn Hồng Thắm Anh   12A3,5; 10A3,4 +Ôn HSG 14
52 Trần Thị Hải Như Anh   11A4; 10A5,6,7 16
53 GVTD mới T.dục   TD 11A1,2,3,4,5; QP 10A1,2,3,4 14
54  Vũ Thanh Vân Sử   Khối 10 7
           
  Ghi chú :  - Học các môn tự chọn 1tiết/tuần    
                                Khối 12: Văn, Toán, GDCD, Tin    
                                Khối 11: Văn, Toán, Anh, Địa    
                                Khối 10:  Văn, Toán, Anh, Lý    
      - Nghề phổ thông: Kì 1 - 3 tiết /tuần xếp sáng    
     -  Quốc phòng: Học tập trung vào buổi chiều    
     - Tự chọn: Toán, Văn, Anh lớp 10, 11 xếp chiều    
           
                                                                               Hoành Bồ, ngày 01 tháng 08 năm 2015
        Hiệu trưởng  
           
           
           
           
        Đặng Thị Hiền  
           
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3