Trang chủ » Tài nguyên

Tổ văn

 
 
TRƯỜNG THPT  
Địa chỉ: Hoành Bồ  tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3858007; Fax: 033.3692291
E-mail: C3hoanhbo.quangninh@moet.edu.vn
TỔ VĂN
TỔ TRƯỞNG: CHU THỊ VÂN
- Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VĂN
- Trình độ QLGD:
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại bàn
- Điện thoại di động : 01235786555
TỔ PHÓ: BÙI THỊ THU HUYỀN
- Trình độ chuyên môn: THẠC SỸ NGỮ VĂN
- Trình độ QLGD:
- Trình độ LLCT: Trung cấp
- Điện thoại bàn
- Điện thoại di động: 01642.572757
GIÁO VIÊN: TẠ THỊ VÂN ANH
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VĂN
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại bàn
- Điện thoại di động: 0902161656
GIÁO VIÊN: ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VĂN
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại bàn
- Điện thoại di động: 01696120468
GIÁO VIÊN: ĐỖ THANH HƯƠNG
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VĂN
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại bàn
- Điện thoại di động : 0977660879 
GIÁO VIÊN : NGUYỄN THỊ THU HÀ
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VĂN
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại bàn
- Điện thoại di động : 0917679288
  GIÁO VIÊN : NGÔ THỊ HIỀN
Trình độ chuyên môn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VĂN
- Trình độ QLGD:  
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại bàn
- Điện thoại di động :0975300800
 
 
 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3