Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ NHIỆM KÌ 2017-2022

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ NHIỆM KÌ 2017-2022

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh và sự chỉ đạo của Đảng bộ trường THPT Hoành Bồ, trên cơ sở thống nhất với bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng ngày 15 tháng 08 năm 2017 Công đoàn trường THPT Hoành Bồ đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường THPT Hoành Bồ, Nghị quyết Công đoàn cấp trên; quyết nghị phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đồng thời bầu BCH công đoàn trường khóa mới để tiếp tục lãnh đạo công tác Công đoàn trường THPT Hoành Bồ.

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ: HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN

Hồ Chí Minh -Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất

Hồ Chí Minh -Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất

Hồ Chí Minh -Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và nhà văn hóa kiệt xuất

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỢT SINH HOẠT  “HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” NĂM 2016

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỢT SINH HOẠT “HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” NĂM 2016

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỢT SINH HOẠT “HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” NĂM 2016

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” Trong CB, NG, LĐ năm 2016.

Hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở"

Hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở"

Công đoàn Trường THPT Hoành Bồ tham gia hội thi "Nữ giáo viên với văn hóa công sở" năm học 2015- 2016.

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

BCH CĐ trường THPT Hoành Bồ nhiệm kỳ 2012 – 2017

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ- 45 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ- 45 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3