Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỢT SINH HOẠT “HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” NĂM 2016

Thứ sáu - 24/06/2016 03:26
BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỢT SINH HOẠT  “HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” NĂM 2016

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỢT SINH HOẠT “HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” NĂM 2016

BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỢT SINH HOẠT “HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” NĂM 2016
CÔNG ĐOÀN GD QUẢNG NINH
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
 
BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỢT SINH HOẠT
“HỌC BÁC LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN” NĂM 2016
 
Thực hiện lời dạy của Bác , cũng như Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong những năm qua CB, GV, NV và học sinh trường THPT Hoành Bồ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Nổi bật là phong trào thi đua học tập theo tấm gương Bác được chi bộ nhà rất coi trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường hàng năm. Trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả trong năm tiếp theo, ngay từ đầu năm học Chi bộ đã tổ chức học tập chuyên đề theo hướng dẫn, triển khai việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, đảng viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở chỉ đạo của Chi Bộ nhà trường, dựa trên các công văn hướng dẫn của Công đoàn ngành GD Quảng Ninh và Liên đoàn lao động Huyện Hoành Bồ, Công đoàn trường THPT Hoành Bồ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những bài viết tiêu biểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tổ chức cho đoàn viên công đoàn nghiên cứu, học tập gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao trên từng cương vị công tác. Lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người với triển khai các nhiệm vụ của nhà trường. Sau học tập, cán bộ, đảng viên viết đăng ký làm theo trên từng cương vị công tác, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, cán bộ Đảng viên thực hiện những nội dung đã đăng ký, chuyển từ học tập sang làm theo Người một cách thiết thực, hiệu quả trong công tác và sinh hoạt hàng ngày.
Thực hiện công văn số 53/CĐN ngày 27/4/2016 của Công đoàn Giáo dục Quảng Ninh về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” trong CB, GV, NV năm 2016; Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và Kế hoạch số 11/KH-CĐ ngày 31/3/2016 của Công đoàn trường THPT Hoành Bồvề việc tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” trong toàn thể CB, GV, NV nhà trường nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công đoàn trường THPT Hoành Bồ đã có những việc làm thiết thực, đó là:
1. Phát động đợt thi đua từ ngày 03/5/2016 đến ngày 30/5/2016 trong toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường với những nội dung cụ thể về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong ôn thi THPT Quốc gia, Hoàn thành đánh giá xếp loại kết quả giáo dục và kết thúc môn học theo đúng quy định và tiến độ, chấp hành nghiêm túc nề nếp chuyên môn, tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể, làm tốt công tác thi đua khen thưởng cuối năm, tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử HĐND các cấp…
2. Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thông qua các mẩu chuyện, bài nói, bài viết của Người về: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ tập thể của cán bộ, nhà giáo, người lao động nói riêng và của nhân dân nói chung; những quan điểm chỉ đạo, tình cảm của Bác đối ngành Giáo dục.
3. Đề xuất với chuyên môn biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhà trường.
4. Tích cực triển khai việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, kết nạp.
5. Tuyên truyền các văn bản mới về chế độ chính sách Nhà nước, chính sách ngành nghề, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.
Qua triển khai các hoạt động cụ thể trên, Công đoàn nhà trường yêu cầu các tổ công đoàn cho đăng ký thực hiện làm theo, bước đầu đã thu được các kết quả đáng kể, hầu hết CB, GV, NV nhà trường đã có sự nhận thức sâu sắc hơn, có ý thức cao hơn về đạo đức, trách nhiệm, thể hiện qua hiệu quả công tác được giao. Mọi hoạt động đi vào nề nếp, có kỷ cương, ổn định. Lối sống, tác phong, phương pháp làm việc, tinh thần thái độ, của CB, GV, NV đã có những chuyển biến tích cực. Các hiện tượng như thờ ơ với các hoạt động tập thể, thiếu ý thức trong sinh hoạt... không còn như trước đây. Giáo viên có trách nhiệm cao hơn trong giảng dạy đặc biệt là các giáo viên chủ nhiệm khối lớp 12 và giáo viên được phân công ôn thi THPT Quốc gia, chất lượng của giờ ôn tập được nâng cao, đã phối hợp chặt chẽ với CMHS để quản lý học sinh nhằm thu được kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.
Việc duy trì học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của nhà trường đã có hiệu quả rõ rệt trong các hoạt động giáo dục của nhà trường như: Ý thức giữ gìn vệ sinh chung, kỷ luật lao động được chấp hành nghiêm túc hơn, chấm trả bài công bằng, khách quan đúng theo quy chế; tình trạng vào muộn ra sớm trong các tiết dạy của giáo viên giảm hẳn; các buổi họp đúng giờ, đúng hẹn;  Tiết kiệm điện, nước cho cơ quan; việc giải quyết hồ sơ học bạ chuyển đến, chuyển đi, rút bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp, giấy báo dự thi… của bộ phận văn phòng đều nhanh chóng, hiệu quả, niềm nở, không gây phiền hà đối với phụ huynh, học sinh.
Công đoàn đã đề xuất với chuyên môn khen thưởng 7 cá nhân xuất sắc qua 5 năm thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, trong tháng 4 đã kết nạp được 2 đ/c công Đoàn viên và 02 đ/c công đoàn viên tham gia học xong lớp đối tượng Đảng.
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sinh hoạt Học Bác lòng ta trong sáng hơn trở thành nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong từng cán bộ, đảng viên, trong năm 2016 và thời gian tiếp theo Công đoàn trường THPT Hoành Bồ sẽ tiếp tục :
- Làm tốt công tác chăm lo quyền lợi chính đáng của CB, GV, NV và người lao động trong nhà trường, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
- Tiếp tục gắn thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ Chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào đang triển khai thực hiện trong nhà trường, đó là cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Bộ GD&ĐT với những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” và cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, trau dồi đạo đức nhà giáo, bản lĩnh sư phạm, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp về người thày, xứng đáng với truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc.
- Mỗi năm học, các đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đăng kí và cam kết làm một số công việc cụ thể theo gương của Bác.
- Làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong các hoạt động giáo dục. Công đoàn cùng với Ban giám hiệu chỉ đạo Ban quản trị Website của trường từng bước xây dựng chuyên mục “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, .
-  Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, công, viên chức, nhất là đoàn viên thanh niên theo chuẩn mực đạo đức, tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh.
-  Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của cơ quan, gắn với chương trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi đảng viên, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại trường học, cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Trên đây là báo cáo tóm tắt đợt sinh hoạt “ Học Bác lòng ta trong sáng hơn ». Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các đ/c đã chú ý lắng nghe !
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai Huyên

Nguồn tin: CÔNG ĐOÀN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3