Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

KẾ HOẠCH

Thứ tư - 07/10/2015 11:18
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
CĐ NGÀNH GD – ĐT QUẢNG NINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   CĐ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    Số : 49/ KH- CĐCS HB
Hoành Bồ, ngày 04 tháng 10 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
 
Căn cứ công văn số 113/NC-CĐN ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Công đoàn giáo dục tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2015). ); để hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015) có ý nghĩa thiết thực và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong nữ cán bộ, nhà giáo người lao động.
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014 -2015 của trường THPT Hoành Bồ
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm học 2054 -2016
BCH Công đoàn trường THPT Hoành Bồ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm như sau:
I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Mục đích
1. Ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; khẳng định những đóng góp quan trọng của nữ CB, NG, NLĐ trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa Đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là thực hiện những chủ trương đổi mới của Ngành theo Nghị quyết 29, động viên nữ CB, NG, NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần sáng tạo, đồng thời  đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” của các nữ CB, NG, NLĐ trong ngành. Tạo không khí vui tươi, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác, tổ chức cuộc sống gia đình và thực hiện bình đẳng giới.
3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm với hình thức và nội dung thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm,chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CB, NG, NLĐ, góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động nữ công.
     2. Yêu cầu
      100% nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên, lao động  tham gia các hoạt động Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2015). ); để hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015)
II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
           1. Công tác tuyên truyền:
           1.Tuyên truyền về ý nghĩa của ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và truyền thống 85 năm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015) về vai trò của nữ CB, NG, NLĐ trong sự nghiệp giáo dục nước nhà.
2. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt” phát động thi đua trong nữ CB, NG, NLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, quản lý, tin học, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới.
          3.Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam qua 85 năm xây dựng và phát triển; Tiếp tục tuyên truyền chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam; Hoàn thành việc sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt" giai đoạn 2010 - 2015; gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". - Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình việc làm, đời sống của nữ CB, NG, NLĐ
4. Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
          5. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 5 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).
           2.Hoạt động phong trào:
1. Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức thao giảng chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015): Tổ ngoại ngữ- tin học và tổ toán.
2. Tổ chức cho chị em đi tắm suối khoáng ở Quang Hanh và đi mua sắm tại các siêu thị trên đường về.
         III. THỜI GIAN : Chiều thứ 2 ngày 19/10/2015
         IV. KINH PHÍ
1.     Thuê xe 35 chỗ ngồi: 1.700.000đ
2.     Vé vào tắm khoáng : 30.000đ/người x 45 = 1.350.000đ
3.     Ăn tối :                      150.000đ x 45 = 6.750.000đ
Tổng cộng :  9.800.000 ( Chín triệu tám trăm nghìn đồng )
     V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
         - Đồng chí Hà tổng hợp danh sách nữ CB, GV, NV, LĐ.
         - Đồng chí Hà, Vóc, Hường chịu trách nhiệm chính, Các đồng chí trong BCH cùng tham gia tổ chức.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2015). ); để hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và 85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2015)  của BCH công đoàn trường THPT Hoành Bồ rất mong các đồng chí trong BCH căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung được phân công./.
 
 Nơi nhận                                                                             T/M BAN CHẤP HÀNH
- Chi bộ                                                                                               Chủ tịch
- UVBCH
- Lưu VP
 
 
 
                                                                                                  Nguyễn Thị Mai Huyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tổ chức tuyên truyền trong nữ Cán bộ, nhà giáo, lao động (CB, NG, LĐ) về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; chủ đề năm 2015: "Yêu thương và chia sẻ".
          Các thông điệp tuyên truyền: “Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!”; “Hãy hành động vì gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!”; “Hãy tạo ra môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn!”; “Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc hơn!”. ;
          2. Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; các chế độ chính sách mới đến toàn thể CB, NG, LĐ: Nghị quyết 11- NQ/TW, ngày 22/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Luật Bình đẳng giới; Luật Dân số; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Luật BHXH; Bộ luật Lao động 2012; Luật Công đoàn 2012; "Chiến lược dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020" theo tinh thần Quyết định số 2013/QĐ - TTG ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ,…vv
II. Hoạt động phong trào:
1. Phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức thao giảng chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa hai Bà Trưng : Ba tổ Văn; Tổ Sử  - địa - GDCD; Tổ hóa – sinh.
2.Tổ chức tham quan du lịch đầu xuân
3. Phối hợp với Đoàn trường tổ chức hội thi “ Thợ làm bánh tài ba” giữa các nữ sinh của các lớp trong trường.
4. Phát động phong trào thi đua trong nữ CB, NG, LĐ chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2015. Vận động tập thể nữ, nữ CB, NG, LĐ đăng ký các đề tài khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, thao giảng, dự giờ .v.v.. Phát hiện, giới thiệu nữ CB, NG, LĐ, cán bộ nữ công tiêu biểu, có trình độ, có năng lực và uy tín tham gia vào cấp uỷ Đảng.
5. Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NG-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà “ trong nữ CNVCLĐ 5 năm ( 2010-2015)
 
                                                                             TM BCH Công đoàn
                                                                                        Chủ tịch
 
 
 
 
 
 
                                                                             Nguyễn Thị Mai Huyên

Tác giả bài viết: Nguyễn Mai Huyên

Nguồn tin: CÔNG ĐOÀN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3