Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

KẾ HOẠCH

Thứ sáu - 24/06/2016 03:14
KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” Trong CB, NG, LĐ năm 2016.
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  QUẢNG NINH
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

 
 
 

                       Số:    13  /KH- CĐCS- HB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

       Hoành Bồ , ngày 28  tháng  4  năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”
Trong CB, NG, LĐ năm 2016.
 
    Thực hiện chương trình công tác năm 2016 và Công văn số 35/KH-CĐN ngày 25/3/2016 của Công đoàn Giáo dục Quảng Ninh về Kế hoạch triển khai các hoạt động  “Tháng Công nhân”  năm 2016;
   Thực hiện công văn số 53 /KH-CĐN ngày 27/ 4/2016 của Công đoàn ngành giáo dục Quảng Ninh về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” Trong CB, NG, LĐ năm 2016. Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Hoành Bồ xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:
1. Nội dung sinh hoạt:
- Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thông qua các mẩu chuyện, bài nói, bài viết của Người về: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ tập thể của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CB, NG, NLĐ) nói riêng và của nhân dân nói chung; những quan điểm chỉ đạo, tình cảm của Bác đối ngành Giáo dục.v.v.
          - Đề xuất với chuyên môn tổ chức tổng kết và biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại đơn vị.
          - Phát động thi đua nhân dịp diễn ra các sự kiện: kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế 1/5, Sinh nhật Bác, “Tháng công nhân”, Ngày Hội VHTT, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;, Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020.v.v.
          - Tích cực triển khai việc giới thiệu đoàn viên, lao động ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp.
          - Tuyên truyền các văn bản mới về chế độ chính sách Nhà nước, chính sách ngành nghề, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.
          2. Hình thức sinh hoạt:
          - Chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị“Học Bác lòng ta trong sáng hơn” từ cấp tổ công đoàn.
          - Phối hợp với chuyên môn tổ chức tọa đàm tại đơn vị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”.
          3. Kế hoạch cụ thể của buổi tọa đàm: “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”
                   - Đ/C Bùi Huyền: Chuẩn bị bài viết tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Hồ Chí Minh với chủ đề về quyền làm chủ tập thể của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CB, NG, NLĐ) nói riêng và của nhân dân nói chung; những quan điểm chỉ đạo, tình cảm của Bác đối ngành Giáo dục.
                  - Đ/C Đỗ Thảo  chuẩn bị một mẩu chuyện với chủ đề : Tình cảm của Bác đối ngành Giáo dục.
                  - Các Đ/C: Phạm Định, Lường Mai, Nguyễn Hiền, Thanh Hoa, Phạm Tuân, Hồng Thắm, Chi đoàn giáo viên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ với chủ đề về Bác.
                - Đ/C : Nguyễn Hà dẫn chương trình
                - Đ/C : Tuấn chuẩn bị loa đài và ma két
          4. Thời gian tổ chức buổi tọa đàm: 14 giờ 30 ngày 19/5/2016.
          5. Địa điểm: Phòng họp số 1 – Trường THPT Hoành Bồ.
Trên đây là Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” Trong CB, NG, LĐ năm 2016 của công đoàn trường THPT Hoành Bồ.
         
TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận:                                                                                    CHỦ TỊCH
- CĐGDQN ( Báo cáo )
- Chi bộ ( Báo cáo )                                                                         
- UVBCH, các tổ công đoàn ( Thực hiện )                                                                            
- Lưu: VPCĐ.

         

                                                                             Nguyễn Thị Mai Huyên          

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai Huyên

Nguồn tin: CÔNG ĐOÀN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3