Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN MỚI NHẤT

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 7

Thứ ba - 18/10/2016 19:38
THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 7
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
    Số           / TB-THPTHB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hoành Bồ, ngày 17 tháng 10 năm 2016
THÔNG BÁO
V/V THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ VỚI CƠN BÃO SỐ 7
          Thực hiện công văn số 2636/SGDĐT-VP “V/v chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 7” của Sở GD&ĐT Quảng Ninh ngày 17 tháng 10 năm 2016.
          Trường THPT Hoành Bồ thông báo đến các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão Sakira (bão số 7) và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. CÁC THÀNH VIÊN BCĐ:
- Xây dựng các biện pháp phòng chống cơn bão số 7 (Báo cáo hiệu trưởng phê duyệt).
- Kiểm tra, rà soát các vị trí trong trường có nguy cơ sạt lở, hỏng hóc, chuẩn bị phương tiện sẵn sàng đối phó khi có các tình huống xảy ra.
- Thường trực chống bão trong các ngày có bão theo đúng phân công.
2. CÁC TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
- Tuyên truyền kế hoạch đến các tổ viên trong tổ và giám sát việc thực hiện.
-  Kiểm tra, rà soát các vị trí mà tổ được phân công, phân công ngắt cầu dao điện trong phòng tổ chuyên môn và các phòng chức năng khác do tổ mình phụ trách ngay trong sáng 18/10/2016 và sau các buổi làm việc tại phong.
-  Đóng và khóa chặt hết các cửa phòng sáng 18/10/2016 và sau khi làm việc.
- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về hư hỏng tại phòng tổ chuyên môn và các phòng chức năng khác do tổ mình phụ trách nếu bản thân thiếu  tinh thần trách nhiệm gây ra hỏng hóc khi có bão xảy ra.
3.  CÁC GVCN:
- Tuyên truyền đến học sinh lớp mình phụ trách và giám sát việc thực hiện của HS trong nhà trường.
- Phân công cụ thể cho học sinh chịu trách nhiệm ngắt cầu dao điện khi không có HS trong lớp. Đóng chặt hết các cửa sổ sau buổi học sáng 18/10/2016 và sau các buổi học tiếp theo.
- Thông báo đến CMHS việc nghỉ học của HS khi có thông báo của BGH để CMHS quản lý HS trong thời gian nghỉ học; Cảnh báo CMHS và HS khopong ra vùng có bão lũ, khu vực nguy hiểm, cảnh giác với tình hình lũ quét sau mưa bão
- Nắm bắt tình hình học sinh đặc biệt là những học sinh đi qua vùng nguy hiểm khi có bão lũ để cảnh báo HS kịp thời.
- Kiểm tra CSVC lớp mình phụ trách trong buổi sáng 18/10/2016 để có biện pháp phòng chống cơn bão số 7 khi xảy ra.
- Báo cáo BGH để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời những sự cố ngoài ý muốn xảy ra với HS lớp mình  trong và sau bão…
4. CÁC GVBM:
-  GVBM dạy tiết cuối chỉ đạo và kiểm tra việc HS đóng và khóa chặt hết các cửa phòng sau buổi học sáng 18/10/2016 và sautất cả các buổi học khác.
- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về hư hỏng tại phòng học do mình phụ trách sử dụng tiết cuối nếu bản thân thiếu tinh thần trách nhiệm gây nên hỏng hóc khi có bão xảy ra.
5.  ĐOÀN TN:
 - Tuyên truyền đến học sinh trong toàn trường qua hệ thống truyền thanh của Đoàn các thông tin về cơn bão số 7 và kiểm tra giám sát việc thực hiện của HS trong nhà trường. Kiểm tra việc  ngắt cầu dao điện của HS các lớp sau các buổi học, việc đóng cửa sổ của các phong và báo cáo về nhà trường để có biện pháp xử lý.
- Tham gia lao động cùng tổ Bảo vệ phòng và chống bão khi có yêu cầu
6. TỔ BẢO VỆ:
- Mở và đóng hết các phòng học trước và sau các buổi học.
- Cùng ĐTN thường xuyên kiểm tra việc  ngắt cầu dao điện của HS các lớp sau các buổi học, việc đóng cửa sổ của các phòng và báo cáo về nhà trường để có biện pháp xử lý.
- Tham gia lao động phòng và chống bão số 7 theo phân công.
- Chuẩn bị sẵn đèn pin để sử dụng đề phòng cắt điện khi có bão.
- Thường xuyên có mặt tại trường trước, trong và sau bão.
 
7. VỚI KHU TẬP THỂ:
  Giao cho 2 đ/c: Nguyễn Thị Oanh và Đào Viết Hoạt  chịu trách nhiệm:
-         Phân công các thành viên làm nhiệm vụ phòng và chống bão số 7.
-         Chỉ đạo bơm đầy các tec nước trên mái đề phòng bay trong bão.
-         Chuẩn bị sẵn đèn pin để sử dụng đề phòng cắt điện khi có bão.
-         Đảm bảo an toàn cho mọi người trong khu tập thể trong và sau bão.
          Đề nghị các cán bộ , giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện nghiêm túc thông báo trên./.
 Nơi nhận:
     - Cán bộ, GV,NV,HS.
      - Tổ chuyên môn (để t/h);
      - Website trường;
      - Lưu: BCĐ.
 
 
TRƯỞNG BAN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3