Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN NHÀ TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH

Thứ năm - 25/05/2017 09:50
QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả thi chọn học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường Năm học 2016 - 2017
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
               Số:        /QĐ - THPTHB                Hoành Bồ, ngày  23 tháng 5 năm 2017
       
 
QUYẾT ĐỊNH
Công nhận kết quả thi chọn học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường
Năm học 2016 - 2017
--------------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp trường của trường THPT Hoành Bồ năm học 2016 - 2017;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bô phận chuyên môn nhµ tr­êng.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận cho những học sinh đã đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường, năm học 2016 - 2017 cho 63 học sinh. Trong đó:   
 
05 học sinh đạt giải Nhất
16 học sinh đạt giải Nhì
25 học sinh đạt giải Ba
17 học sinh đạt giải Khuyến khích
                                (có danh sách kèm theo)
      Điều 2: Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn và học sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đặng Thị Hiền
 
DANH SÁCH 
HỌC SINH ĐẠT GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ- THPTHB ngày 23/5/2017)
 
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP MÔN THI GIẢI
1 Hoàng Công Bách 11A1 Toán NHÌ
2 Đinh Hoàng Huy 11A1 Toán NHÌ
3 Ngô Thanh Thiên 11A1 Toán NHÌ
4 Phạm Nam Trung 11A1 Toán BA
5 Lê Nguyễn Phương Hoa 10A7 Toán NHÌ
6 Đỗ Hùng Cường 10A7 Toán BA
7 Nguyễn Thị Thu Hằng 10A7 Toán KK
8 Hà Minh Hiếu 11A1 KK
9 Bùi Thị Ngọc 11A1 BA
10 Bùi Đoàn Thanh Sơn 11A1 KK
11 Lại Quang Hải 10A7 BA
12 Bùi Việt Hoàng 10A7 KK
13 Nguyễn Hoàng Anh 11A1 Hóa BA
14 Trần Văn Chung 11A1 Hóa NHÌ
15 Nguyễn Thị Quỳnh 11A1 Hóa BA
16 Nguyễn Đức Tùng 11A1 Hóa BA
17 Lại Thanh Bình 10A6 Hoá NHẤT
18 Hoàng Văn Đạt 10A7 Hóa KK
19 Nguyễn Thu Hiền 10A6 Hóa BA
20 Ngô Thu Hằng 11A1 Ngữ văn BA
21 Nguyễn Thu Hiền 11A3 Ngữ văn KK
22 Trần Ngọc Linh 11A3 Ngữ văn NHẤT
23 Phạm Thị Minh Ngọc 11A1 Ngữ văn NHÌ
24 Bùi Quỳnh Anh 10A5 Ngữ văn KK
25 Đào Thu Hà 10A5 Ngữ văn NHÌ
26 Đặng Thị Linh Hương 10A5 Ngữ văn BA
27 Ngô Đình Tuyên 11A3 Lịch sử NHÌ
28 Nguyễn Thị Hải Yến 11A4 Lịch sử BA
29 Đặng Văn Long 11A3 Lịch sử KK
30 Lục Thị Ngọc 11A7 Lịch sử KK
31 Trần Thị Thủy 11A3 Lịch sử KK
32 Lương Thị Hương Lan 10A5 Lịch sử NHÌ
33 Phạm Đức Tùng 10A5 Lịch sử NHÌ
34 Nguyễn Tiến Hùng 10A5 Lịch sử BA
35 Đào Thị Nga 10A5 Lịch sử BA
36 Đinh Thị Yến 10A5 Lịch sử BA
37 Tẩy Thị Ngọc Ánh 11A3 Lịch sử BA
38 Khúc Văn Chiến 11A3 Địa lý BA
39 Phùng Hiếu Kiêng 11A3 Địa lý KK
40 Lương Thị Như Ngọc 11A3 Địa lý BA
41 Nguyễn Quang Rồng 11A5 Địa lý KK
42 Đỗ Nguyễn Linh Chi 10A5 Địa lý KK
43 Nguyễn Minh Hiếu 10A5 Địa lý KK
44 Nguyễn Văn Tiến 10A2 Địa lý BA
45 Phạm Thu Hà 10A7 Sinh NHÌ
46 Vũ Mỹ Hạnh 10A7 Sinh BA
47 Nguyễn Thị Nhật Lệ 10A6 Sinh BA
48 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10A7 Sinh BA
49 Phạm Thị Huệ 11A1 Sinh BA
50 Hoàng Thị Huyền 11A3 Sinh NHÌ
51 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 11A2 GDCD BA
52 Bùi Thị Thuỳ 11A5 GDCD NHÌ
53 Nguyễn Thị Trang 11A2 GDCD NHẤT
54 Phạm Sơn Tùng 11A6 GDCD NHÌ
55 Nguyễn Đỗ Nguyệt Minh 10A5 GDCD KK
56 Đinh Thị Yến Ngọc 10A2 GDCD BA
57 Nguyễn Thị Diễm My 10A7 Tiếng Anh NHÌ
58 Vũ Thị Mai Phương 10A5 Tiếng Anh KK
59 Nguyễn Thị Phương Thảo 10A7 Tiếng Anh NHẤT
60 Lê Thị Khánh Huyền 11A3 Tiếng Anh NHẤT
61 Trương Văn Long 11A3 Tiếng Anh BA
62 Đàm Trà Mi 11A2 Tiếng Anh KK
63 Hoàng Hồng Quân 11A3 Tiếng Anh NHÌ
(Danh sách trên có 63 học sinh)

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3