Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN NHÀ TRƯỜNG

QUYẾT ĐỊNH

Thứ năm - 25/05/2017 09:58
QUYẾT ĐỊNH V/v Khen thưởng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường Năm học 2016 - 2017
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       Số:     /QĐ - KT- THPTHB                  Hoành Bồ, ngày  ... tháng 5 năm 2017
       
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Khen thưởng học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường
Năm học 2016 - 2017
--------------------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kết quả thi chọn học sinh giỏi cấp trường của trường THPT Hoành Bồ năm học 2016 - 2017;
XÐt ®Ò nghÞ cña Héi ®ång thi ®ua khen th­ëng nhµ tr­êng.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1: Khen thưởng  những học sinh đã đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 (có danh sách kèm theo).
      Điều 2: Tặng giấy khen kèm theo mức thưởng cho các học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, năm học 2016- 2017:
 
Giải nhất -         Số tiền thưởng: 100.000đ
Giải nhì -         Số tiền thưởng: 80.000đ
Giải ba -         Số tiền thưởng: 50.000đ
Giải khuyến khích -         Số tiền thưởng: 30.000đ
 
Điều 3: Các bộ phận Kế toán, Thủ quỹ và học sinh có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Đặng Thị Hiền
 
 
 
DANH SÁCH 
HỌC SINH NHẬN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ- THPTHB ngày 27/5/2017)
 
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP XẾP GIẢI SỐ TIỀN THƯỞNG KÝ NHẬN
1 Hoàng Công Bách 11A1 NHÌ 80.000  
2 Đinh Hoàng Huy 11A1 NHÌ 80.000  
3 Ngô Thanh Thiên 11A1 NHÌ 80.000  
4 Phạm Nam Trung 11A1 BA 50.000  
5 Lê Nguyễn Phương Hoa 10A7 NHÌ 80.000  
6 Đỗ Hùng Cường 10A7 BA 50.000  
7 Nguyễn Thị Thu Hằng 10A7 KK 30.000  
8 Hà Minh Hiếu 11A1 KK 30.000  
9 Bùi Thị Ngọc 11A1 BA 50.000  
10 Bùi Đoàn Thanh Sơn 11A1 KK 30.000  
11 Lại Quang Hải 10A7 BA 50.000  
12 Bùi Việt Hoàng 10A7 KK 30.000  
13 Nguyễn Hoàng Anh 11A1 BA 50.000  
14 Trần Văn Chung 11A1 NHÌ 80.000  
15 Nguyễn Thị Quỳnh 11A1 BA 50.000  
16 Nguyễn Đức Tùng 11A1 BA 50.000  
17 Lại Thanh Bình 10A6 NHẤT 100.000  
18 Hoàng Văn Đạt 10A7 KK 30.000  
19 Nguyễn Thu Hiền 10A6 BA 50.000  
20 Ngô Thu Hằng 11A1 BA 50.000  
21 Nguyễn Thu Hiền 11A3 KK 30.000  
22 Trần Ngọc Linh 11A3 NHẤT 100.000  
23 Phạm Thị Minh Ngọc 11A1 NHÌ 80.000  
24 Bùi Quỳnh Anh 10A5 KK 30.000  
25 Đào Thu Hà 10A5 NHÌ 80.000  
26 Đặng Thị Linh Hương 10A5 BA 50.000  
27 Vũ Đình Tuyên 11A3 NHÌ 80.000  
28 Nguyễn Thị Hải Yến 11A4 BA 50.000  
29 Đặng Văn Long 11A3 KK 30.000  
30 Lục Thị Nga 11A7 KK 30.000  
31 Trần Thị Thủy 11A3 KK 30.000  
32 Lương Thị Hương Lan 10A5 NHÌ 80.000  
33 Phạm Đức Tùng 10A5 NHÌ 80.000  
34 Nguyễn Tiến Hùng 10A5 BA 50.000  
35 Đào Thị Nga 10A5 BA 50.000  
36 Đinh Thị Yến 10A5 BA 50.000  
37 Tẩy Thị Ngọc Ánh 11A3 BA 50.000  
38 Khúc Văn Chiến 11A3 BA 50.000  
39 Phùng Hiếu Kiêng 11A3 KK 30.000  
40 Lương Thị Như Ngọc 11A3 BA 50.000  
41 Nguyễn Quang Rồng 11A5 KK 30.000  
42 Đỗ Nguyễn Linh Chi 10A5 KK 30.000  
43 Nguyễn Minh Hiếu 10A5 KK 30.000  
44 Nguyễn Văn Tiến 10A2 BA 50.000  
45 Phạm Thu Hà 10A7 NHÌ 80.000  
46 Vũ Mỹ Hạnh 10A7 BA 50.000  
47 Nguyễn Thị Nhật Lệ 10A6 BA 50.000  
48 Nguyễn Thị Thanh Xuân 10A7 BA 50.000  
49 Phạm Thị Huệ 11A1 BA 50.000  
50 Hoàng Thị Huyền 11A3 NHÌ 80.000  
51 Đỗ Thị Ngọc Quỳnh 11A2 BA 50.000  
52 Bùi Thị Thuỳ 11A5 NHÌ 80.000  
53 Nguyễn Thị Trang 11A2 NHẤT 100.000  
54 Phạm Sơn Tùng 11A6 NHÌ 80.000  
55 Nguyễn Đỗ Nguyệt Minh 10A5 KK 30.000  
56 Đinh Thị Yến Ngọc 10A2 BA 50.000  
57 Nguyễn Thị Diễm My 10A7 NHÌ 80.000  
58 Vũ Thị Mai Phương 10A5 KK 30.000  
59 Nguyễn Thị Phương Thảo 10A7 NHẤT 100.000  
60 Lê Thị Khánh Huyền 11A3 NHẤT 100.000  
61 Trương Văn Long 11A3 BA 50.000  
62 Đàm Trà Mi 11A2 KK 30.000  
63 Hoàng Hồng Quân 11A3 NHÌ 80.000  
  Tổng số tiền: 3.540.000đ        
 
Người lập bảng
 
 
 
Trần Văn Cảnh
Trưởng ban ĐDCMHS
trường THPT Hoành Bồ
 
 
 
Trần Văn Hưng

Nguồn tin: Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3