Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN NHÀ TRƯỜNG

Quyết định khen thưởng GVG năm học 2014-2015

Thứ hai - 03/08/2015 02:44
Quyết định khen thưởng GVG năm học 2014-2015
 
SỞ GD& ĐT QUẢNG NINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

            Số : 39/QĐ-THPTHB                                 Hoành Bồ, ngày 23 tháng 5 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi
cấp cơ sở năm học 2014 - 2015

 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
   
Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 28/3/2011;
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014- 2015của  trường trung học phổ thông Hoành Bồ;
Căn cứ vào Biên bản chấm thi và đề xuất kết quả xếp loại giáo viên trong đợt hội giảng cấp trường năm học 2014– 2015;
          Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng chấm thi giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2014– 2015.
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay công nhận và tặng giấy chứng nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2014– 2015(có danh sách  kèm theo).
Điều 2: Các giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2014– 2015 được tặng giấy chứng nhận và phần thưởng theo quy định của nhà trường.
Điều 3: Các bộ phận chuyên môn, kế toán và các giáo viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Lưu VT.
 
 
 
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                             Đặng Thị Hiền           
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC 2014– 2015
(Đính kèm quyết định số:39/QĐ - THPTHB ngày 23/5/2015)
 
STT Họ và Tên Môn Ghi chú
1 Chu Thị Vân Văn  
2 Bùi Thị Thu Huyền Văn  
3 Đỗ Thị Phương Thảo Văn  
4 Tạ Thị Vân Anh Văn  
5 Đỗ Thanh Hương Văn  
6 Tô Hải Bình Toán  
7 Phạm Thị Định Toán  
8 Lường Thị Huyền Mai Toán  
9 Phạm Thị Thu Trang Toán  
10 Đào Anh Tuấn Toán  
11 Phạm Văn Đồng Công nghệ  
12 Đào Huy Thắng Tin học  
13 Vũ Trọng Đãng  
14 Phạm Văn Lẫy  
15 Nguyễn Thị Mai Huyên  
16 Đoàn Thị Thu Hường  
17 Phạm Văn Tuân Hóa  
18 Đào Viết Hoạt Hóa  
19 Tô Thị Nam Mai Sinh  
20 Dương Tuyết Lan Sinh  
21 Vũ Thị Dinh Sinh  
22 Mạc Thị Mai Hiền Địa  
23 Nguyễn Thị Vóc GDCD  
24 Nguyễn Minh Đức Anh  
25 Bùi Thị Thu Hà Anh  
26 Nguyễn Hồng Thắm Anh  
27 Trần Hải Như Anh  
28 Trần Thị Sâm Anh  
 
( Danh sách này gồm có 28  người )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SỞ GD& ĐT QUẢNG NINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

            Số : 40/QĐ-THPTHB                                 Hoành Bồ, ngày 23 tháng 5 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận và khen thưởng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên CN giỏi
cấp cơ sở năm học 2014 - 2015

 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
   
Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT ngày 28/3/2011;
Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2014- 2015của  trường trung học phổ thông Hoành Bồ;
Căn cứ vào Biên bản chấm thi và đề xuất kết quả xếp loại giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2014– 2015.
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay công nhận và tặng giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2014– 2015(có danh sách đính kèm).
Điều 2: Các giáo viên đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở năm học 2014– 2015 được tặng giấy chứng nhận và phần thưởng theo quy định của nhà trường.
Điều 3: Các bộ phận chuyên môn, kế toán và các giáo viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3,
- Lưu VT.
 
 
 
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                             Đặng Thị Hiền
 
                                                                                                        
 
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC : 2014– 2015
(Đính kèm quyết định số 40 /QĐ-HT ngày 23/5/2015)
 
STT Họ và Tên CN lớp Ghi chú
1 Trần Thị Sâm CN lớp 12A7  
2 Bùi Thị Thu Huyền CN lớp 12A6  
3 Nguyễn Thị Ngân Thủy CN lớp 12A2  
4 Chu Thị Vân CN lớp 11A3  
5 Đỗ Phương Thảo CN lớp 10A3  
6 Đoàn Thị Thu Hường CN lớp 11A1  
 
( Danh sách này gồm có 06  người )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH GIÁO VIÊN LĨNH TIỀN GVCN GIỎI CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC : 2014– 2015
(Đính kèm quyết định số:40 /QĐ-HT ngày 23/5/2015)
 
STT Họ và Tên Số tiền Ghi chú
1 Trần Thị Sâm 200.000  
2 Bùi Thị Thu Huyền 200.000  
3 Nguyễn Thị Ngân Thủy 200.000  
4 Chu Thị Vân 200.000  
5 Đỗ Phương Thảo 200.000  
6 Đoàn Thị Thu Hường 200.000  
Cộng 1200.000  
 
                          Hoành Bồ, ngày 27 tháng 5 năm 2015
 
                               HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                              Đặng Thị Hiền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3