Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN NHÀ TRƯỜNG

Quyết định khen thưởng học sinh HSG toàn diện năm học 2014-2015

Thứ hai - 03/08/2015 02:37
Quyết định khen thưởng học sinh HSG toàn diện năm học 2014-2015
 
 
SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
         Số :  37/QĐ-THPTHB                                Hoành Bồ, ngày 23  tháng 5  năm  2015
           
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng học sinh đạt thành tích học sinh giỏi toàn diện
Năm học  2014 – 2015

 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HOÀNH BỒ

 
Căn cứ điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường THPT Hoành Bồ;
Căn cứ quy chế thi đua, khen thưởng của trường THPT Hoành Bồ;
Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học                        2014 – 2015;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và các giáo viên chủ nhiệm.

 

QUYẾT ĐỊNH

 
          Điều 1. Nay khen thưởng cho 119 học sinh đã đạt thành tích là học sinh giỏi toàn diện năm học: 2014 – 2015.  (Danh sách đính kèm).
Điều 2. Các em học sinh có tên trong danh sách được nhận giấy khen và phần thưởng theo quy định của nhà trường.
          Điều 3. Các bộ phận KHTV, chuyên môn, Giáo viên và các em học sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành theo quyết định này.
                   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
                                                                            
          Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Sở GD&ĐT (để b/c );                                                                    
Như điều 3;                                                                                    Đã kí
 -     Lưu VT     .          
    
                                                                                                    Đặng Thị Hiền
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH GiỎI TOÀN DIỆN  
 
    NĂM HỌC 2014 - 2015      
STT Tên học sinh TBcm Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Lớp  
1 Bùi Công Anh 8.1 Giỏi Tốt HSG 10A1  
2 Lê Tuấn Anh 8.4 Giỏi Tốt HSG 10A1  
3 Nguyễn Nhân Đức 8.1 Giỏi Tốt HSG 10A1  
4 Lê Viết Hoành 8.2 Giỏi Tốt HSG 10A1  
5 Hoàng Thị Mỹ Linh 8.1 Giỏi Tốt HSG 10A1  
6 Nguyễn Thùy Linh 8.3 Giỏi Tốt HSG 10A1  
7 Trần Thị Hằng Nga 8.2 Giỏi Tốt HSG 10A1  
8 Lê Văn Tú 8.0 Giỏi Tốt HSG 10A1  
9 Nguyễn Thị Thảo 8.5 Giỏi Tốt HSG 10A1  
10 Phạm Thị Thảo 8.3 Giỏi Tốt HSG 10A1  
11 Trịnh Ngọc Bích Thủy 8.3 Giỏi Tốt HSG 10A1  
12 Trần Thị Trà 8.5 Giỏi Tốt HSG 10A1  
13 Nguyễn Thế Đức 8.0 Giỏi Tốt HSG 10A2  
14 Nguyễn Thuý Hà 8.2 Giỏi Tốt HSG 10A2  
15 Nguyễn Khánh Hoà 8.5 Giỏi Tốt HSG 10A2  
16 Đỗ Thị Tâm 8.3 Giỏi Tốt HSG 10A2  
17 Đào Hùng Anh Đức 8.1 Giỏi Tốt HSG 10A3  
18 Đỗ Thị Thanh Hồng 8.0 Giỏi Tốt HSG 10A3  
19 Dương Khánh Linh 8.0 Giỏi Tốt HSG 10A3  
20 Ngô Thị Minh 8.2 Giỏi Tốt HSG 10A3  
21 Trần Thị Minh Thu 8.2 Giỏi Tốt HSG 10A3  
22 Hoàng Thảo Vân 8.3 Giỏi Tốt HSG 10A3  
23 Đặng Thị Linh 8.0 Giỏi Tốt HSG 10A5  
24 Phạm Bá Cương 8.3 Giỏi Tốt HSG 11A1  
25 Nguyễn Tiến Đạt 8.0 Giỏi Tốt HSG 11A1  
26 Bùi Ngọc Hải 8.4 Giỏi Tốt HSG 11A1  
27 Phạm Mai Khanh 8.7 Giỏi Tốt HSG 11A1  
28 Lê Thị Tuyết Nhung 8.0 Giỏi Tốt HSG 11A1  
29 Trần Hồng Nhung 8.3 Giỏi Tốt HSG 11A1  
30 Nguyễn Thị Thanh Quỳnh 8.1 Giỏi Tốt HSG 11A1  
31 Nguyễn Thị Thanh Thanh 8.5 Giỏi Tốt HSG 11A1  
32 Vũ Cao Thiện 8.2 Giỏi Tốt HSG 11A1  
33 Nguyễn Thị Thơm 8.0 Giỏi Tốt HSG 11A1  
34 Nguyễn Thị Thu 8.1 Giỏi Tốt HSG 11A1  
35 Vũ Thị Hoài Thu 8.2 Giỏi Tốt HSG 11A1  
36 Nguyễn Thị Lan Trinh 8.6 Giỏi Tốt HSG 11A1  
37 Nguyễn Minh Trí 8.2 Giỏi Tốt HSG 11A1  
38 Hoàng Đức Trọng 8.0 Giỏi Tốt HSG 11A1  
39 Phạm Quang Vinh 8.3 Giỏi Tốt HSG 11A1  
40 Nguyễn Tuấn Phương 8.0 Giỏi Tốt HSG 11A2  
41 Phạm Mỹ Linh 8.1 Giỏi Tốt HSG 11A3  
42 Nguyễn Thị Lơ 8.2 Giỏi Tốt HSG 11A3  
43 Nguyễn Ngọc Minh 8.1 Giỏi Tốt HSG 11A3  
44 Nguyễn Thu Thủy Ngân 8.0 Giỏi Tốt HSG 11A3  
45 Đặng Thị Nhàn 8.2 Giỏi Tốt HSG 11A3  
46 Nguyễn Thu Phương 8.1 Giỏi Tốt HSG 11A3  
47 Ngô Thị Tâm 8.1 Giỏi Tốt HSG 11A3  
48 Tống Thị Thu Trà 8.5 Giỏi Tốt HSG 11A3  
49 Nguyễn Thị Nhàn 8.0 Giỏi Tốt HSG 11A6  
50 Hoàng Minh Thư 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A2  
51 Đinh Thúy Hậu 8 Giỏi Tốt HSG 12A4  
52 Trương Thị Trinh 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A4  
53 Nguyễn Thị Cúc 8.3 Giỏi Tốt HSG 12A5  
54 Vy Văn Cường 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A5  
55 Dương Thị Mỹ Duyên 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A5  
56 Nguyễn Thu Giang 8.3 Giỏi Tốt HSG 12A5  
57 Lã Hồng Ngọc 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A5  
58 Phạm Hồng Nhung 8.5 Giỏi Tốt HSG 12A5  
59 Nguyễn Thị Phượng 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A5  
60 Nguyễn Thanh Tùng 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A5  
61 Lương Thu Thủy 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A5  
62 Bùi Ngọc Anh 8.3 Giỏi Tốt HSG 12A6  
63 Nguyễn Hoàng Phương Anh 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A6  
64 Nguyễn Mạnh Cường 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A6  
65 Vũ Yến Chi 8.3 Giỏi Tốt HSG 12A6  
66 Bùi Văn Duy 8.3 Giỏi Tốt HSG 12A6  
67 Nguyễn Văn Đức 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A6  
68 Lê Thị Hà 8.5 Giỏi Tốt HSG 12A6  
69 Nguyễn Thị Thu Hải 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A6  
70 Phạm Thúy Hạnh 9.0 Giỏi Tốt HSG 12A6  
71 Cái Thị Hiền 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A6  
72 Lại Thị Thu Hiền 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A6  
73 Vũ Thị Thanh Hiền 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A6  
74 Ninh Trung Hiếu 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A6  
75 Nguyễn Trọng Hoàn 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A6  
76 Vũ Việt Hoàng 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A6  
77 Phạm Thuận Hòa 8.5 Giỏi Tốt HSG 12A6  
78 Nguyễn Sỹ Hùng 8.8 Giỏi Tốt HSG 12A6  
79 Nguyễn Thị Thu Hương 8.3 Giỏi Tốt HSG 12A6  
80 Đinh Thảo Lam 8.9 Giỏi Tốt HSG 12A6  
81 Bùi Thị Tùng Lâm 8.5 Giỏi Tốt HSG 12A6  
82 Đinh Thị Thùy Linh 8.5 Giỏi Tốt HSG 12A6  
83 Phạm Thị Mỹ Linh 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A6  
84 Lê Thị Xuân Mỹ 8.7 Giỏi Tốt HSG 12A6  
85 Dương Hoàng Nghĩa 8.7 Giỏi Tốt HSG 12A6  
86 Phạm Thị Mai Phương 8.6 Giỏi Tốt HSG 12A6  
87 Trần Đặng Hưng Tuấn 9.1 Giỏi Tốt HSG 12A6  
88 Lê Thị Thảo 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A6  
89 Nguyễn Phương Thảo 8.7 Giỏi Tốt HSG 12A6  
90 Nguyễn Thành Trung 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A6  
91 Phạm Thị Cẩm Vân 8.6 Giỏi Tốt HSG 12A6  
92 Phạm Quyền Vương 8.7 Giỏi Tốt HSG 12A6  
93 Đỗ Lệ Xuân 8.7 Giỏi Tốt HSG 12A6  
94 Hoàng Minh Anh 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A7  
95 Đinh Thị Kim Cúc 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
96 Nguyễn Linh Đan 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A7  
97 Lê Văn Hai 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A7  
98 Nguyễn Minh Hằng 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
99 Nguyễn Thị Thu Hằng 8.4 Giỏi Tốt HSG 12A7  
100 Dương Thị Ngọc Huyền 8.5 Giỏi Tốt HSG 12A7  
101 Lê Viết Huỳnh 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
102 Đinh Khánh Linh 8.6 Giỏi Tốt HSG 12A7  
103 Vũ Mỹ Linh 8.3 Giỏi Tốt HSG 12A7  
104 Nguyễn Thị Luyến 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
105 Hoàng Công Minh 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
106 Hoàng Thị Nam 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A7  
107 Đỗ Kim Nguyên 8.3 Giỏi Tốt HSG 12A7  
108 Tạ Thị Mùi Nguyệt 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A7  
109 Nguyễn Thị Lan Phương 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A7  
110 Phạm Ái Phương 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A7  
111 Đặng Văn Sơn 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
112 Tô Bá Tuấn 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A7  
113 Đỗ Thị Phương Thanh 8.7 Giỏi Tốt HSG 12A7  
114 Đào Thị Thảo 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A7  
115 Hà Thị Phương Thảo 8.1 Giỏi Tốt HSG 12A7  
116 Đỗ Văn Thắng 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
117 Hoàng Diệu Thu 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
118 Phạm Thu Trang 8.0 Giỏi Tốt HSG 12A7  
119 Nguyễn Hải Yến 8.2 Giỏi Tốt HSG 12A7  
               
               
         HIỆU TRƯỞNG    
               
               
        Đã kí    
               
               
         Đặng Thị Hiền    
               
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3