Trang chủ » Tổ chức

Công đoàn trường


Công đoan truờnggg
 
27 UVBCH : NGUYỄN THỊ VÓC
- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm
- Trình độ QLGD:
- Trình độ LLCT: Sơ cấp
- Điện thoại văn phòng:
- Điện thoại di động: 0902268826 

 
d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3