Trang chủ » Quản lý văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số 10a-KH/ĐB 26/06/2018

KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin...

Tải về
Số: 35/KH-THPT HB 01/08/2013

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI...

Tải về
Số: 16 /KH- THPTHB 12/07/2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 -...

Tải về
Số: 30 /BC-THPTHB 11/09/2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO...

Tải về
Số: 29 /KH-THPTHB 26/08/2017

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ...

Tải về
Số: 40/KH-THPT HB 06/09/2017

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

Tải về
Số: 125 /QĐ-THPTHB 07/09/2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi...

Tải về
Số: 36 - KH/THPT HB 21/08/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY...

Tải về
Số: 19 /KH-THPT HB 01/08/2017

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý,...

Tải về
Số: 1681 /KH-SGD&ĐT 04/07/2017

KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ...

Tải về
Số: 18 /KH-THPT 30/07/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI CHO HỌC SINH LỚP...

Tải về
Số: 17 /KH-THPT HB 17/07/2017

KẾ HOẠCH Giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình...

Tải về
Số: 16 /KH- THPTHB 15/07/2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 -...

Tải về
TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 20/09/2016

TÀI LIỆU TẬP HUẤN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Tải về
KẾ HOẠCH Tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm hành chính công 20/09/2016

KẾ HOẠCH Tuyên truyền về Chính quyền điện tử và Trung tâm...

Tải về
Số: 2242 /SGDĐT-GDTrH 09/09/2016

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học...

Tải về
Số: 4465/BGDĐT-GDQP 12/09/2016

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2016-2017

Tải về
Số: 4436/BGDĐT-CTHSSV 09/09/2016

V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, giáo...

Tải về
Số: 4341/BGDĐT-KHTC 01/09/2016

V/v thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi...

Tải về
Số: 4326 /BGDĐT - PC 01/09/2016

V/v: hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 về công tác pháp...

Tải về
1 2 3 4  Trang sau
 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3