Trang chủ » Trường THPT Hoành Bồ » TIN ĐOÀN TRƯỜNG

THẦY TRÒ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ  VỚI PHONG TRÀO “ĐỀN ƠN – ĐÁP NGHĨA” NĂM HỌC 2017 - 2018

THẦY TRÒ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ VỚI PHONG TRÀO “ĐỀN ƠN – ĐÁP NGHĨA” NĂM HỌC 2017 - 2018

THẦY TRÒ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ VỚI PHONG TRÀO “ĐỀN ƠN – ĐÁP NGHĨA” NĂM HỌC 2017 - 2018

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ NHIỆM KÌ 2017 – 2018

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ NHIỆM KÌ 2017 – 2018

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ NHIỆM KÌ 2017 – 2018

TUỔI TRẺ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

TUỔI TRẺ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ

TUỔI TRẺ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ VỚI HỘI THI “GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VI – NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 – 2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 – 2017

ĐOÀN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 – 2017 Vừa qua, Đoàn trường THPT Hoành Bồ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn trường nhiệm kì 2016 – 2017 (thứ 7 - 17/9/2016)

Hùng biện ngoại ngữ:

Hùng biện ngoại ngữ:

Hùng biện ngoại ngữ: “Tự hào Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long” lần thứ IV, Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn lần thứ II, năm 2015

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH Trường THPT Hoành Bồ năm học 2015-2016

TIN ĐOÀN TRƯỜNG: TỔ CHỨC LỚP HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH NIÊN ƯU TÚ ĐỢT 1

TIN ĐOÀN TRƯỜNG: TỔ CHỨC LỚP HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH NIÊN ƯU TÚ ĐỢT 1

TIN ĐOÀN TRƯỜNG: TỔ CHỨC LỚP HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN CHO THANH NIÊN ƯU TÚ ĐỢT 1

Đại hội Đoàn trường THPT Hoành Bồ

Đại hội Đoàn trường THPT Hoành Bồ

Đại hội Đoàn trường THPT Hoành Bồ: Xung kích, sáng tạo, hội nhập, xây dựng Đoàn vững mạnh.

BCH  Đoàn trường THPT Hoành Bồ nhiệm kì 2014-2015

ĐOÀN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ - QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ - QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Đoàn trường THPT Hoành Bồ tổ chức giải cầu lông 2014

Đoàn trường THPT Hoành Bồ tổ chức giải cầu lông 2014

Học sinh trường THPT Hoành Bồ tích cực hoạt động thể dục thể thao chào mừng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với tinh thần trung thực, cao thượng, đoàn kết.

 

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3