TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
Khai Giảng Niên Khóa 2014-2015
Khai Giảng Niên Khóa 2014-2015
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ
Chương trình văn nghệ đặc sắc
Chương trình văn nghệ đặc sắc
Đại biểu tham dự
Đại biểu tham dự

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa tên học sinh trong danh sách trúng tuyển, tuyển thẳng và phê duyệt bổ sung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 của 21 trường trung học phổ thông không chuyên biệt

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xóa tên học sinh trong danh sách trúng tuyển, tuyển thẳng và phê duyệt bổ sung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 của 21 trường trung học phổ thông không chuyên biệt

Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học tại Trường THPT Hoành Bồ

Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học tại Trường THPT Hoành Bồ

Tệ nạn ma túy đã và đang trở thành hiểm họa lớn của nhân loại. Hậu quả do tệ nạn ma túy gây ra làm tổn hại sức khỏe của một bộ phận nhân dân, đồng thời là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, đe dọa sự ổn định, phồn vinh và sự trường tồn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Những năm gần đây, ma túy đã len lỏi vào trường học trở thành vấn nạn nhức nhối của toàn xã hội. Để nâng cao ý thức của các em học sinh, từ đó cung cấp một số kiến thức và thông tin cơ bản giúp các em hiểu rõ hơn bản chất của việc sử dụng ma túy cũng như hiểm họa của nó, ngày 3/1, tại trường THPT Hoành Bồ, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm năm học 2016-2017 cho gần 1000 học sinh.

Học sinh “cá biệt” có thầy cô “đặc biệt”!

Học sinh “cá biệt” có thầy cô “đặc biệt”!

Học sinh “cá biệt” có thầy cô “đặc biệt”! (Viết tặng thầy và cô của chúng em!)

“Hãy chấp hành luật ATGT để cuộc sống của chúng ta ngày thêm nhiều niềm vui, mọi người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc”

“Hãy chấp hành luật ATGT để cuộc sống của chúng ta ngày thêm nhiều niềm vui, mọi người hạnh phúc, nhà nhà hạnh phúc”

TỔ TOÁN - 45 NĂM PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

Buổi họp tổ CM tổ toán

TỔ TOÁN - 45 NĂM PHẤN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THÀNH

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ NHIỆM KÌ 2017-2022

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ NHIỆM KÌ 2017-2022

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ninh và sự chỉ đạo của Đảng bộ trường THPT Hoành Bồ, trên cơ sở thống nhất với bí thư đảng bộ, Hiệu trưởng trường THPT Hoành Bồ về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022, sáng ngày 15 tháng 08 năm 2017 Công đoàn trường THPT Hoành Bồ đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường THPT Hoành Bồ, Nghị quyết Công đoàn cấp trên; quyết nghị phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đồng thời bầu BCH công đoàn trường khóa mới để tiếp tục lãnh đạo công tác Công đoàn trường THPT Hoành Bồ.

  45

CẬP NHẬT MỚI

Văn bản mới

Số: Số 10a-KH/ĐB
Tên: (KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử “Tự tin là công dân Hoành Bồ”)

Ngày BH: (26/06/2018)

Số: Số: 35/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ GIAI ĐOẠN 2013 – 2018, TẦM NHÌN 2020)

Ngày BH: (01/08/2013)

Số: Số: 16 /KH- THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG – CHỐNG THIÊN TAI Nămhọc 2017 - 2018)

Ngày BH: (12/07/2017)

Số: Số: 30 /BC-THPTHB
Tên: (BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM)

Ngày BH: (11/09/2017)

Số: Số: 29 /KH-THPTHB
Tên: (KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỢT CAO ĐIỂM TẤN CÔNG VÀ TRẤN ÁP TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN)

Ngày BH: (26/08/2017)

Số: Số: 40/KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018)

Ngày BH: (06/09/2017)

Số: Số: 125 /QĐ-THPTHB
Tên: (QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu “Trường THPT Hoành Bồ - 47 năm xây dựng và phát triển”)

Ngày BH: (07/09/2017)

Số: Số: 36 - KH/THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TRƯỜNG THPT HOÀNH BỒ 47 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN” (1970 – 2017))

Ngày BH: (21/08/2017)

Số: Số: 19 /KH-THPT HB
Tên: (KẾ HOẠCH Bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh Năm học 2017 - 2018)

Ngày BH: (01/08/2017)

Số: Số: 1681 /KH-SGD&ĐT
Tên: (KẾ HOẠCH Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2017cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu năm học của học sinh, sinh viên)

Ngày BH: (04/07/2017)

XEM NHIỀU NHẤT

d
G

D
D
1
ca
dq
da
fá
da
3